IDEAR – PRODUCCIONES – Real Madrid venció al Liverpool en la Champions League